Dnevni boravak je otvoren 20. jula 2016. pri Centru za socijalni rad Bečej. Svrha dnevnog boravka je da unapredi kvalitet života korisnika kroz razvijanje ličnih, socijalnih, psiholoških, saznajnih sposobnosti i veština, sa ciljem osposobljavanja za što veći stepen samostalnog života. Korišćenje boravka koriste deca i mladi opštine Bečej koja imaju smetnje u razvoju i poteškoće u učenju. Dnevni boravak se nalazi u užem centru Bečeja u ulici Gerberovih broj 23; dostupan je javnom prevozu, prilagođen korisnicima koji se otežano kreću ili koriste invalidska kolica. Dnevni boravak predstavlja bezbedno okruženje. Osoblje:
Diplomirani antropolog-etnolog Željko Bošnjak
Psiholog/Medicinska sestra Jelena Živanov
Defektolog Nina Zdravković
Logoped Tamara Despotović
Servirka Aleksandra Popović
Volonteri

Povratak na predhodnu stranicu